/

 

 

Forbios tjänster  

Forbio erbjuder i huvudsak skogs- och bioenergirelaterade konsulttjänster till företag och organisationer inom följande tre områden:

 Analys och utredning

  • Marknadsanalyser och strategiska utredningar
  • Resurs- och balansutredningar, konkurrensanalyser


Projektstöd

  • Research service
  • Förprojektering, projektledning och dokumentation
  • Pilotstudier, projektplanering, stöd vid ansökningar
  • Genomförande av workshops


Internrevision

  • Internrevisioner mot FSC:s och PEFC:s skogs- och spårbarhetsstandarder